Forsikringsløsninger for bådejer

Vi er en af de førende specialister inden for lystfartøjsforsikring og kan tilbyde optimal dækning for

  • Din båd
  • Dig som ejer
  • Hyret besætning

Bådejer-Kaskoforsikring, Bådejer-Ansvarsforsikring, Bådejer-Ulykkesforsikring

Vore forsikringsdækninger revideres løbende, så de er koordinerede, men er dog fleksible, og kan tilpasses den enkelte.

Vi har udviklet specielle forsikringsløsninger, der dækker risici i forbindelse med aktiviteter ved båden og vandsport. Det finder du ikke andre steder på markedet.

Følgende er en oversigt over forsikringer, der dækker risici i forbindelse med normal benyttelse af lystfartøjer.

Dækker skade på fartøjet og dets komponenter og udstyr. De tilfælde, hvor du, som forsikringstager, selv forårsager skaden, er også dækket.

VIGTIGT: Hos Pantaenius er summen på din police en fast værdi på din båd, som udbetales uden fradrag i tilfælde af totalskade.

Fordele for dig:

  • Betaling af delskade eller tab sker uden aldersfradrag,  ”nyt-for-gammelt”.
  • Bjærgning og bortskaffelse af vrag dækkes ud over den fastsatte sum i policen.
  • Ingen selvrisiko i tilfælde af totalskade, indbrud, brand, lynnedslag, transportskader, tab eller skade på personlige effekter eller skade, som udelukkende skyldes fejl hos modpart ved påsejling af din båd, mens den ligger fortøjet.